DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ UNSURU OLAN SENDİKALARA ÖZGÜRLÜK
Mehmet VAROL tarafından yazıldı.    Çarşamba, 10 Kasım 2021 08:28    PDF Yazdır e-Posta

Dem Toç Sen (Demokratik Tarım Orman Çevre Çalışanları Sendikası) 4. Olağan Genel Kurulu 6 Kasım 2021 tarihinde Konfederasyon Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Başkan Dr. Hayati OYANIK, açılış konuşmasında; Sendikaların demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, Kamu personelinin satın alınamayacağını söyledi. Yetkili sendikaya haksız ve hukuksuz avantaj sağlayan 23. maddenin yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyleyen OYANIK, bu ucube maddenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Yetkili sendikanın, memurlar ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği ücret politikası belirlenmesi ve tarım-orman çalışanlarının sorunlarının çözümü için mücadele edeceğine, küçük hesaplar peşinde koştuğuna şahit olunduğuna dikkat çekerek, kamu çalışanlarının uğradığı haksızlıkların giderilmesi için çalışılmadığını söyledi.

 

Dem Toç Sen Genel Başkanı Dr. Hayati OYANIK, kongredeki konuşmasında; ‘’ Toplu iş sözleşmesine eklenen 23. maddede ‘Üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartılarak yerine; “Kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi eklendi. Sendikal örgütlenmesi %1’in altında olan sendikaların Toplu Sözleşme ikramiyesini alamayacağı anlamına gelen bu madde memurların özgür iradeleriyle sendikalarını seçmelerinin önüne geçiyor. Bu madde Anayasa’ya, 4688 Sayılı yasaya ve Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olup, iptali için bütün yasal yollar denenecektir. ’dedi.

 

Oyanık, ‘’Yetkili sendika mensupları, masadaki başarısızlıklarını unutturmak ve kendilerine rakip olarak gördükleri sendikaları sahadan silmek için %1 barajının getirilmesini sağladılar. Yıllardır memur ve emekliyi enflasyona ezdiren, açlık ve yoksulluk sınırında yaşamalarına sebep olanlardan er ya da geç hesap sorulacaktır. Dünya kadar birikmiş sorunları görmeyen yetkili sendika, başarısızlıklarını ört bas etmeyi tercih ederek şark kurnazlığı ile baraj meselesini ortaya atmışlardır. Ne yazık ki yetkili sendika memur ve memur emeklileri için çalışmıyor. Kamu çalışanlarının haklarını savunamayan bir sendikanın kazanımlardan söz etmesi gerçeklerden koptuğunun göstergesidir. Söz konusu madde ile birlikte 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarına verilmesi, atamalarda liyakat ve ehliyete önem verilmesi, kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmesi, iş güvencesine dokunulmaması ve hizmetin kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi gibi pek çok taleplerin ve beklentilerin karşılanması için güçlü bir mücadele vereceğiz. ’diyerek konuşmasını tamamladı.