4. Olağan Genel Kurul İlanı
Mehmet VAROL tarafından yazıldı.    Perşembe, 07 Ekim 2021 12:59    PDF Yazdır e-Posta

Sendikamız Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası (DEM-TOÇ-SEN) ‘in 4.Olağan Genel Kurulu 30 Ekim 2021 tarihinde saat 10:00’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya / Ankara  adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 6 Kasım 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

            GÜNDEM

1.      Açılış ve Yoklama

2.      Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3.      Divan Teşekkülü

4.      Protokol Konuşmaları

5.      Tüzük Tadilat Komisyonun Oluşturulması

6.      Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

7.      Mali Rapor ve Bütçenin Okunması ve Oylanması

8.      Tüzük Tadilatının Görüşülmesi ve Oylanması

9.      Dilek ve Temenniler

10.  Zorunlu Organların Seçimi

a)      Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

b)      Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

c)      Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi

d)     Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimine