3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Mehmet VAROL tarafından yazıldı.    Çarşamba, 04 Ekim 2017 11:23    PDF Yazdır e-Posta

Sendikamız, Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası DEM-TOÇ-SEN’in 3. Olağan genel kurulu 28-29.10.2017 tarihinde saat 14.00’de GMK. Bulvarı No: 39/20 Maltepe / ANKARA adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 04-05.11.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

       Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz.

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Teşekkülü

4. Genel Başkanın Konuşması

5. Protokol Konuşmaları

6. Tüzük Tadilat Komisyonunun Oluşturulması

7. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

8. Mali Rapor ve Bütçenin Okunması ve Oylanması

9. Tüzük Tadilatının Görüşülmesi ve Oylanması

10. Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin Görüşülmesi

11. Dilek ve Temenniler

12. Zorunlu Organların Seçimi

a)Yönetim Kurulu, Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

b) Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

c) Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

Son Güncelleme ( Çarşamba, 04 Ekim 2017 11:30 )