Hukuk Köşesi

Üyelerimizin, kamu görevlerini yürütürlerken görevleriyle ilgili olmak üzere idare ile aralarında oluşan ihtilaf ve problemlerinde dava açmak istemeleri halinde sendikamız genel merkezine başvurarak davalarını genel merkez avukatımız Av.Emrah HACIOĞLU aracılığıyla takip ettirebilirler.

           İdari davalarda, zamanaşımı süresi dava konusu edilecek idari işlemin üyemize tebliğ edildiği günden başlamak üzere 60 gündür. Sendikamız avukatının dava üzerinde çalışma süresi de dikkate alındığında dava taleplerinin zamanaşımı süresinin son günlerine bırakılmadan ivedi bir şekilde avukatımıza ulaştırılması gerekmektedir.

          Dava açmak isteyen üyelerimiz avukatımıza zorunlu masraflar (harç, pul, posta, yol ve kırtasiye masrafları) dışında herhangi bir ücret ödemeyecektir. Açılacak dava için gerekli zorunlu masraflar avukatımızın aşağıda belirtilen hesabına yatırılacaktır. Üyelerimizin idari dava açmak için noterden ayrıca bir vekaletname çıkarmalarına gerek olmayıp aşağıdaki “Vekaletname ve Yetki Belgesi”nin doldurulup avukatımıza gönderilmesi yeterli olacaktır.

           Aşağıda belirtilen belgelerin tümü tamamlandıktan sonra, kargo, faks ve e-mail yolu ile Sendika genel merkezine ya da doğrudan hukuk bürosuna gönderebilirler.

 AVUKATA GÖNDERİLECEK EVRAKLAR:

  1. Vekaletname ve Yetki Belgesi: (Örneği İçin Tıklayınız)

Bu belgenin aslının, dava açacak üyemiz tarafından isim - soyisim yazılıp imza atıldıktan ve alt kısımdaki bilgiler doldurulduktan sonra kargo ile avukatımıza ulaştırılması gerekmektedir.

Dava konusu olayın dava açacak üyemizin dilinden kısaca safahati, idarenin işleminin neden haksız olduğu hakkında üyemizin kendi düşüncelerini, yorumlarını ve bildiklerini yazması gerekmektedir. (Bilgisayar ortamında yazılması daha iyi olacaktır.)

  • İlgili Diğer Tüm Evraklar:

İdareye Müracaat Dilekçesi, İdarenin Verdiği Cevap Yazısı, Tebliğ-Tebellüğ Belgesi (veya tebliğ tarihi), Raporlar, Emsal kararlar vs.

  • Dava Harç-Posta Masrafının Avukatın Hesabına Yatırıldığına Dair Makbuz:

Hesap Bilgileri:

Av. Emrah HACIOĞLU - Av. Abdülkadir KOCATEPE Vakıf Bank Ankara Adliye Sarayı Şubesi 

IBAN NO: TR26 000 1500 15800 7300 755690

Sendika Adres ve İletişim Bilgileri:

Av. Emrah HACIOĞLU

Toros Sokak. 5/14 Sıhhıye - Çankaya / ANKARA

Tel :312 232 70 20 Fax: 312 232 70 21

Gsm: 0 530 505 63 33

E-Mail: -  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir